Film o parafii (realizacja FOTOM foto video)

Galeria w skrócie

Pielgrzymka_Panewniki_2016_23
Pielgrzymka_Panewniki_2016_23
Pielgrzymka_Panewniki_2016_10
Pielgrzymka_Panewniki_2016_10
Pielgrzymka_Panewniki_2016_02
Pielgrzymka_Panewniki_2016_02
Pielgrzymka_Panewniki_2016_16
Pielgrzymka_Panewniki_2016_16
Pielgrzymka_Panewniki_2016_25
Pielgrzymka_Panewniki_2016_25
Pielgrzymka_Panewniki_2016_12
Pielgrzymka_Panewniki_2016_12
Drukuj
PDF

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29.03.2020

1. Od piątej niedzieli Wielkiego Postu, 29 marca, zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże.

2. W związku z trwającą epidemią w naszym kraju, Dekretem Ks. Biskupa została udzielona wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane. Oznacza to, że nieobecność na Mszy Świętej w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem. Prosimy wszystkich, aby uczestniczyć w Mszach świętych w domach za pośrednictwem telewizji lub innych środków medialnych. Pamiętajmy, że uczestniczyć we Mszy Świętej to nie tylko wysłuchać, ale brać w niej czynny udział, tak jak czynimy to w świątyni. Komunię świętą możemy przyjąć duchowo przez gorące pragnienie przyjęcia Chrystusa do naszego serca.

3. Od dnia 25 marca, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę, w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Bardzo prosimy o stosowanie się do powyższych zarządzeń.

4. Msze św. w naszym kościele odbywać się będą wg. dotychczasowego porządku. Nie będzie odprawianych w kościele nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, zapraszamy do szczególnej modlitwy w domach. Spowiedź święta w naszym kościele codziennie rano od godz. 9.00 do 10.00 i popołudniu od godz. 16.00 do 19.00. w zakrystii. Na indywidualną spowiedź można umówić się z kapłanem pod numerem telefonu: 32 268 89 15; 32 268 92 95; 508 580 897. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać telefonicznie lub w razie konieczności osobiście dzwoniąc na domofon.

5. Pierwszy czwartek miesiąca, 2 kwietnia, po Mszy św. o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, i adoracja do godz. 21.00; zakończenie adoracji Apelem Jasnogórskim.

6. W pierwszy piątek miesiąca, 3 kwietnia, i w pierwszą sobotę miesiąca 4 kwietnia po Mszy św. będzie nabożeństwo wynagradzające. Nie będzie odwiedzin chorych na pierwszy piątek. Jeśli ktoś pragnie przyjąć kapłana może uczynić to na własną prośbę dzwoniąc i umawiając się z kapłanem.

7. Niedziela, 5 kwietnia, to Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu. Zachęcamy do postawienia palmy w swoim domu i prywatnego odczytania fragmentu Ewangelii o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. W czasie Mszy Świętych odprawianych w kościele będziemy święcili palmy obejmując błogosławieństwem wszystkie domy naszej parafii.

8. W czasie, kiedy z powodu epidemii, możliwość uczestnictwa w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach została poważnie ograniczona, zapraszamy do szczególnej modlitwy w domach oraz za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Uczestniczmy w transmitowanych Mszach św., Drogach Krzyżowych, odmawiajmy różaniec, czytajmy Pismo Święte. Mamy również możliwość korzystania z rekolekcji internetowych, które obecnie prowadzi wielu duchownych.

9. Bardzo prosimy o stosowanie się do odgórnych zaleceń i nie opuszczanie naszych domów przez wszystkich, nie tylko osoby starsze. Prosimy także, aby zatroszczyć się o swoich sąsiadów szczególnie seniorów. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tym trudnym czasie może zadzwonić także na parafię.

10. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym okresie troszczą się o parafię i nas kapłanów. Dziękujemy za każdą okazaną życzliwość i pomoc oraz wpłacane ofiary na konto parafii. Bóg zapłać.

11. Niedziela, Mały Gość Niedzielny do nabycia w zakrystii, zachęcamy do lektury.

12. Jest kolejny numer naszej parafialnej gazetki „Spod znaku Maryi”. Bóg zapłać za ofiary składane do puszki, na pokrycie kosztów wydawania gazetki.

13. Nasze życie zmieniło się z dnia na dzień. Wobec koronawirusa człowiek okazał się bezbronnym, a porządek społeczno-ekonomiczny świata jest poważnie zagrożony. Ta sytuacja staje się dla nas wezwaniem, by tym bardziej zwracać się ku Bogu, który nigdy nie opuszcza żadnego człowieka i jest zawsze gotów wyjść nam naprzeciw, w każdym niebezpieczeństwie. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w najbliższych dniach.